• Sleva

Railduino 2.0 - LAN SSR

6 799 Kč
5 999 Kč Ušetříte 800 Kč
s DPH

4957.85 bez DPH

Vstupně / výstupní modul postavený na platformě Arduino

24x digitální vstup, 12x reléový výstup, 8x digitální výstup, 2x analogový vstup, 2x analogový výstup, 1-wire, RS485, Ethernet ...

24DI.png 12RO.png 8DO.png 2AI.png 2AO.png wire.png 485.png LAN.png dip.png din.png LED.png
Typ relé
Počet
    Skladem - 1 kusů

Modul Railduino je zařízení, které funguje ve spojení s řídícím systémem (např. Loxone) jako tzv. vzdálené vstupy/výstupy řídícího systému. Nadřazený systém je pak schopný ovládat pomocí těchto výstupů externí zařízení (např. světla, čerpadla, stykače apod.), případně snímat hodnoty na vstupech modulu (např. tlačítka, kontakty apod.). 

Modul je vybaven jak digitálními, tak analogovými vstupy, dále reléovými, digitálními a analogovými výstupy - viz. tabulka níže. Modul umožňuje také připojení 1-wire (Maxim/Dallas) senzorů jako jsou oblíbené teplotní senzory DS18B20, nebo DS2438 (Unica 1wire senz. modul). 

Vstupy/výstupy modulu lze číst/ovládat pomocí komunikační sběrnice RS485, a v případě varianty modulu s LAN připojením také pomocí připojení k počítačové síti. Komunikace po sběrnici RS485 a LAN jsou naprogramovány s využitím protokolu UDP (User defined protocol) a Modbus TCP. Na jedné sběrnici je možné mít zároveň připojeno až 15 modulů Railduino. 

Vlastnosti a funkce:

24x digitální vstupy - opticky oddělené, max. napětí vstupu 24V DC
12x reléové výstupy - galvanicky oddělené, max. proud 7A/5A při 230V AC na 1 výstup
4x digitální výstupy High side switch - zatěžovací proud max 2A na 1 výstup, max 24V DC
4x digitální výstupy Low side switch - zatěžovací proud max 2A na 1 výstup, max 24V DC
2x analogové vstupy - vstupní napětí 0 - 10V, rozlišení 1024 bitů
2x analogové výstupy - výstupní napětí 0 - 10V 
- komunikace 1-wire - max. 10 ks teplotních senzorů Dallas DS18B20, DS2438 (Unica 1wire senzor. moduly)
- komunikace RS485 - možnost sériové komunikace s nadřazenými systémy
- komunikace USB - možnost připojení k PC za účelem programování
- komunikace LAN - možnost připojení k počítačové síti (pouze modul s LAN připojením!)
- stavové LED - indikace běhu modulu- resetovací tlačítko - opětovné spuštění modulu
- přepínač DIP - nastavení adresy modulu, dodatkové funkce


Připojení modulu k Loxone

A – připojení do sítě LAN
B – připojení pomocí sběrnice RS485 

Oba způsoby připojení lze využívat současně.
V obou případech se využívá vlastní komunikační protokol UDP (User defined protocol) nebo protokol Modbus (TCP nebo RTU)


Nastavení UDP komunikace v Loxone Config

Nastavení LAN - UDP komunikace pro snímání vstupů v Loxone Config:


Nastavení LAN - UDP komunikace pro ovládání výstupů v Loxone Config - adresa: "/dev/udp/255.255.255.255/44444"


Nastavení RS485 – UDP komunikace v Loxone Config:
Nastavení MODBUS komunikace v Loxone Config


Modbus mapa a adresování proměnných
Nastavení Modbus komunikace - vložení Modbus serveru a nastavení IP a portu v Loxone Config:


Nastavení Modbus komunikace - nastavení adresy Modbus klienta - modulu Railduino

1. UDP protokol - Digitální vstupy


2. UDP protokol - Reléové výstupy


3. UDP protokol - Digitální výstupy - High side switch


4. UDP protokol - Digitální výstupy - Low side switch
5. UDP protokol - Analogové vstupy
6. UDP protokol - Analogové výstupy
7. UDP protokol - Sběrnice 1-wire

1. Modbus protokol - Digitální vstupy


2. Modbus protokol - Reléové výstupy

1. "Jaký je vhodný typ komunikace pro připojení k systému Loxone ?"

Záleží co očekáváte a čemu dáte přednost: LAN připojení je rychlé (zpoždění v jednotkách mikrosekund) s okamžitými odezvami, ovšem náročnější na bezpečné nastavení počítačové sítě (podsítě, VLAN atd..). RS485 je pomalejší (zpoždění v jednotkách milisekund), ovšem jednoduché, bezpečné a spolehlivé.

2. "Jak dlouho trvá, když zmáčknu tlačítko, než se rozsvítí světlo?"

Celý proces přenosu informace z Railduino modulu do Loxone a zpět se dá sepsat následovně:
1. Zpracování požadavku Railduino modulem (stisknutí tlačítka) a odeslání stavu do Loxone – v případě LAN
max. 20ms, v případě RS485 max. 30ms
2. Zpracování na straně Loxone (přijetí informace a vykonání dalších kroků) a odeslání příkazu do Railduino
modulu – v případě LAN max. 25ms, v případě RS485 max. 35ms
3. Zpracování příkazu Railduino modulem (rozsvěcení světla) – v případě LAN max. 20ms, v případě RS485 max.
30ms
Takže pro tento případ bude reakční doba (a je jedno jestli je použita RS485 nebo LAN) max. 95ms.
Prodleva je tedy minimální, větší zpoždění bude mít tedy spíše náběh proudového zdroje u LED pásků apod.

3. "Je možné připojit k systému více modulů Railduino najednou ?"

Ano, každý modul má pomocí přepínače nastavenou jinou adresu. Celkem je tak možné připojit až 15 modulů na stejné sběrnici LAN nebo RS485.

4. "Jak je to s programováním v Loxone Config ? Systém detekuje vstupy a výstupy?"

V případě LAN připojení je nutné vložit do programu virtuální vstupy/výstupy a nastavit jejich vlastnosti - detailněji ve vzorovém Loxone příkladu v sekci ke stažení.

5. "Nefungují mi správně digitální vstupy, musím zmáčknout tlačítko dvakrát, čím to může být?"

Máte v nastavení příkazu virtuálního vstupu zašrktnuto Použít jako digitální vstup. Je nutné toto políčko mít NEzašrtnuté!

6. "Jak zjistím sériové číslo 1 wire senzoru po připojení k Railduino modulu?"

Po připojení snezoru k modulu Railduino a zapnutí napájení si modul nejprve vyhledá připojený senzor a detekuje typ, poté každých 30s zasílá paket do nadřazeného systému s informacemi o sériovém čísle a hodnotami teploty apod. Tento paket je možné sledovat dle připojení k Loxone např. v UDP monitoru, nebo RS232/RS485 monitoru.

Manuál Railduino 2.1 CZ verze 14.10.2019 STÁHNOUT
Manuál Railduino 2.0 CZ verze 18.9.2019 STÁHNOUT
Manuál Railduino LED CZ verze 03.11.2020 STÁHNOUT
Vzorový příklad pro Loxone Config CZ/EN verze 18.09.2019 STÁHNOUT
Zkompilovaný firmware pro moduly Railduino posl. verze 23.11.2021 STÁHNOUT
Nezkompilovaný firmware pro Railduino 2.0 GITHUB 04.02.2019 STÁHNOUT
CE Prohlášení o shodě CZ/EN verze 1.1.2018 STÁHNOUTRecenze