Připojit přes RS485 nebo LAN?

Posted by     Railduino 2.0
Jestli volit připojení RS485 nebo LAN je čistě otázkou zvážení všech pro a proti uvedených v článku. Rychlosti sběrnic nejsou zase tak důležitým faktorem jak by se mohlo zdát.

MODBUS TCP nebo UDP protokol?

Posted by     Railduino 2.0
Vysvětlení základních principů fungování protokolů TCP a UDP, popis rozdílů a výhod/nevýhod. Doporučení kombinace obou protokolů pro komunikaci s moduly Railduino 2.0

Spínané zdroje přes NTC termistory ?

Posted by     Railduino 2.0
Spínané zdroje přes NTC termistory ?